Oferta

 

„Produkty kosmetyczne powinny być bezpieczne w  normalnych lub dających się racjonalnie przewidzieć warunkach stosowania. W szczególności analiza stosunku ryzyka i korzyści nie powinna uzasadniać występowania ryzyka dla zdrowia ludzi”.

W myśl ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach, a także zacytowanego fragmentu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r dotyczącego kosmetyków oferujemy Państwu badania zwalidowane, skuteczne, proste, których połączenie daje gwarancję jakości i bezpieczeństwa:

I. Badania in-vitro / metody alternatywne – ocena właściwości drażniących produktu

 • Porównywalne do analogicznych, zakazanych badań z wykorzystaniem zwierząt
 • Stanowią ocenę ewentualnych właściwości toksycznych badanych produktów i wstęp do dalszych badań świadczących o nieszkodliwości
 • Prowadzone są przy użyciu odpowiednio dobranych linii komórkowych (keratynocyty, fibroblasty), a także rekonstruowanych modeli tkankowych (trójwymiarowy model ludzkiego naskórka, model ludzkiego nabłonka)

 

Akredytowane analizay cytotoksyczności wykonujemy zgodnie z zatwierdzonymi protokołami i normami (ISO, OECD) :

 • testy podrażnienia oka (test uwalniania czerwieni obojętnej, test agarozowy, 769. EURL EVCAM);
 • ocena działania drażniącego i żrącego skórę (wg OECD439, 431);
 • test MTT / XTT / NRR (wg ISO10993-5 2009);
 • ocena miejscowej reakcji zapalnej (test Elisa);

 

II. Badania mikrobiologiczne – ocena czystości mikrobiologicznej produktu (od lutego 2015r)

 • Potwierdzają czystość wyrobu pod względem obecności bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.
 • Wykonywane zgodnie z kryteriami oceny i wymaganiami mikrobiologicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 9, poz. 107)

Badania czystości mikrobiologicznej wykonujmy zgodnie z normami ISO:

 • Ogólna liczba drobnoustrojów (wg PN-EN ISO 21149:2009);
 • Obecność Staphylococcus aureus (wg PN-EN ISO 22718:2010);
 • Obecność Pseudomonas aeruginosa (wg PN-EN ISO 22717:2010);
 • Obecność Candida albicans (wg PN-EN ISO 18416:2009);
 • Obecność Escherichia coli (wg PN-EN ISO 21150:2010);
 • Liczba pleśni i drożdży (wg PN-EN ISO 16212:2011);

 

III. Badania obciążeniowe - Testy Konserwacji (Challenge Test) - ocena skuteczności działania środków konserwujących
(od lutego 2015r)

 • Potwierdzenie skuteczności działania środka konserwującego lub układu konserwującego użytego do zakonserwowania konkretnego produktu.
 • Potwierdzenie stabilności środka (lub całego układu konserwującego) w okresie ważności produktu.

 

Badania konserwacji wykonujemy zgodnie z jedną z trzech norm (w zależności od preferencji klienta):

 • Test wg PN-EN ISO 11930:2012;
 • Farmakopei Europejskiej 6.0;
 • Schülke&Mayr Koko-test.