Pracownie

In-vitro i R&D

W skład pracowni in-vitro i R&D wchodzi: sterylizatornia, pomieszczenie do przygotowywania prób, pomieszczenie do pracy w warunkach sterylnych, pomieszczenie analiz.

 

Pracownia wyposażona jest w :

 • autoklaw AdvanceB (Prestige Medical) do jałowienia podłoży i sprzętu,
 • system do chłodzenia i głębokiego mrożenia komórek (chłodziarki i zamrażarki Liebhern Medline, zamrażarka niskotemperaturowa Thermo Scientific, dewar LN2)
 • komory laminarne klasy II (Thermo Scientific),
 • inkubatory CO2 (Thermo Scientific) do hodowli linii komórkowych,
 • mikroskop fluorescencyjny odwrócony (Nikon Eclipse Ci-S) z systemem do komputerowej analizy obrazu,
 • czytnik mikropłytek Victor3 (Perkin Elmer),
 • system do pionowej elektroforezy oraz transferu białek (Bio-Rad)
 • system do analizy oraz archiwizacji żeli Chemi Doc (Bio-Rad),
 • wirówka preparatywna z chłodzeniem,
 • automatyczny licznik komórek Luna,
 • precyzyjna waga elektroniczna XA 82/220.3Y (RADWAG),
 • wytrząsarki i mieszadła magnetyczne (Heidolph),
 • naczynia kriogeniczne na ciekły azot,

Wymieniony sprzęt jest wykorzystywany do przechowywania i hodowli jednorodnych linii komórkowych oraz trójwymiarowego modelu „sztucznej” skóry ludzkiej. Dzięki wymienionemu wyposażeniu możliwe jest prowadzenie analiz właściwości drażniących, cyto- oraz genotoksycznych badanych produktów.

 

Mikrobiologia

Pracownia wyposażona jest w :

 • autoklaw AdvanceB (Prestige Medical) do jałowienia podłoży i sprzętu,
 • system do chłodzenia i głębokiego mrożenia mikroorganizmów (chłodziarki i zamrażarki Thermo Scientific, dewar LN2)
 • komory laminarne klasy II (Thermo Scientific),
 • inkubatory mikrobiologiczne (Thermo Scientific) do hodowli mikroorganizmów w różnych temperaturach,
 • inkubatory chłodzone z wytrząsaniem (Thermo Scientific),
 • mikroskop świetlny (Delta Optical),
 • wirówka preparatywna z chłodzeniem,
 • automatyczny licznik kolonii bakteryjnych (Stuart),
 • spektrofotometr kuwetowy z portem umożliwiającym pomiar mikroobjętości (BioDrop)
 • precyzyjna waga elektroniczna (Metler Toledo),
 • wytrząsarki i mieszadła magnetyczne (Heidolph),
 • naczynia kriogeniczne na ciekły azot,

 

Wymieniony sprzęt jest wykorzystywany do przechowywania i hodowli drobnoustrojów w warunkach różnej temperatury. Dzięki wymienionemu wyposażeniu możliwe jest wykrywanie i identyfikacja drobnoustrojów obecnych w badanych produktach kosmetycznych oraz chemii lekkiej.