Oferta

Wykonujemy :

  • badania aplikacyjne (użytkowe), podczas których ochotnicy stosują produkt w domu.
  • badania patch test, test płatkowy pozwalający na zweryfikowanie właściwości podrażniających i uczulających produktu.
  • badania aparaturowe (biometrologiczne). Do tego typu badań wykorzystywana jest specjalistyczna aparatura pozwalająca na mierzenie poszczególnych parametrów oraz porównanie ich w określonej kinetyce.
  • badania marketingowe, w których ważną rolę odgrywają szczegółowo przygotowane kwestionariusze za pomocą, których osoby testujące dany produkt wyrażają swoją pełną opinię o jego poszczególnych właściwościach, m.in. wizualnych jak i sensorycznych.

W ofercie naszych usług znajdują się również badania kliniczne. Badania te przeprowadzane są przez specjalnie do tych celów wyszkoloną kadrę naszych pracowników, a także stale nadzorowane przez Komisję Bioetyczną oraz Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych (URPL). Pozytywna ocena powyższych instytucji pozwala na rejestrację danego wyrobu oraz nadanie mu znaku CE.