Panel probantów

Uczestnicy naszych badań to osoby starannie dobierane już na etapie rekrutacji a następnie ponownie weryfikowane podczas włączenia do badania przez technika lub lekarza prowadzącego.

Obecnie w bazie posiadamy ponad 8000 osób obu płci dzięki czemu dysponujemy szerokim panelem probantów spełniających nawet najbardziej wyszukane kryteria badania. Posiadamy również bazę probantów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia w tym noworodki oraz niemowlęta.

W zależności od życzenia klienta przeprowadzamy badania na grupach liczących od kilkunastu do kilkuset ochotników.