Procedura rejestracji

Jeśli chcesz wziąć udział w badaniach kosmetycznych zapoznaj się z poniższą procedurą.

Procedura rejestracji wymaga, aby Ochotnik zapoznał się z poniższymi informacjami ogólnymi.

1. Administratorem bazy danych Ochotników jest firma DERMSCAN POLAND Sp. z o.o z siedzibą na ul. Kruczkowskiego 12 w Gdańsku, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000308843.

2. Celem zbierania danych osobowych jest gromadzenie danych o Ochotnikach, spośród których będą wybierane osoby do udziału w badaniach kosmetycznych.

3. Rejestracja danych osobowych Ochotnika jest całkowicie dobrowolna.

4. Ochotnik, który dokonał rejestracji swoich danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, pod warunkiem osobistego stawiennictwa w siedzibie firmy DERMSCAN POLAND Sp. z o.o. Żadne informacje dotyczące danych osobowych nie będą udostępniane lub zmieniane telefonicznie ani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Osoba, która dokona rejestracji elektronicznej przed zapisaniem na badanie kosmetyczne musi osobiście stawić się w siedzibie firmy DERMSCAN POLAND.

6. Dane osobowe Ochotnika nie będą udostępniane firmom trzecim w sposób umożliwiający identyfikację zarejestrowanych osób.

Po zapoznaniu się powyższymi informacjami, jeśli chcą Państwo kontynuować proces rejestracji, prosimy o zaznaczenie poniższych pól oraz kliknięcie na przycisk "Kontynuacja rejestracji"

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w "Formularzu rejestracyjnym dla Ochotników przez DERMSCAN POLAND Sp. z o.o. w myśl zawartych powyżej zasad oraz w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawierających informacje o stanie zdrowia, preferencjach kosmetycznych, cechach osobowych oraz nałogach, zawartych w "Formularzu rejestracyjnym dla Ochotników" przez DERMSCAN POLAND Sp. z o.o. w myśl zawartych powyżej zasad oraz w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.