Procedura rejestracji

Procedura rejestracji wymaga, aby Ochotnik zapoznał się z poniższymi informacjami ogólnymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dermscan Poland Sp. z o.o. informuje:

1. Administratorem Pan/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest Dermscan Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kruczkowskiego 12, KRS 0000308843.

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Dermscan Poland Sp. z o.o. można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iodo@dermscan.pl

3. Wszystkie dane osobowe, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, pozyskiwane są wyłącznie z informacji, które Pan/Pani podaje Dermscan Poland Sp. z o.o. wyrażając chęć udziału w badaniach. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu realizacji badania. 

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zawartej z Panem/ Panią umowy, w szczególności w celach podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy szczególne tego wymagają.

6. W celu wykonania badań tworzymy Pana/Pani dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące stanie zdrowia, mogą się tak znaleźć również informacje o Pana/Pani leczeniu, alergiach, nałogach, chorobach skórnych.

7. Dermscan Poland Sp. z o.o. dba o poufność Pan/Pani danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji jako przedsiębiorcy, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom leczniczym współpracującym z Dermscan Poland Sp. z o.o. w celu realizacji badań oraz dostawcom usług informatycznych, księgowych, prawnych i archiwizacyjnych. 

8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres powyżej 10 lat w zależności od typu badania, zgodnie z Dobrymi Praktykami Klinicznymi. 

9. Żadne dane nie będą przekazywane ani przechowywane w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Dermscan Poland Sp. z o.o. może kierować do Pana/Pani komunikację marketingową dotyczącą prowadzonych badań w celu rekrutacji do udziału w badaniu. W tym celu może zostać wykorzystany Pan/Pani adres e-mail lub/oraz numer telefonu. 

11. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz praw do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innych administratorów, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018r. UODO) gdy uzna Pan/Pani,  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Osoba, która dokona rejestracji elektronicznej przed zapisaniem na badanie kosmetyczne musi osobiście stawić się w siedzibie firmy DERMSCAN POLAND.

Po zapoznaniu się powyższymi informacjami, jeśli chcą Państwo kontynuować proces rejestracji, prosimy o zaznaczenie poniższych pól oraz kliknięcie na przycisk "Kontynuacja rejestracji"

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w "Formularzu rejestracyjnym dla Ochotników przez DERMSCAN POLAND Sp. z o.o. w zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawierających informacje o stanie zdrowia, preferencjach kosmetycznych, cechach osobowych oraz nałogach, zawartych w "Formularzu rejestracyjnym dla Ochotników" przez DERMSCAN POLAND Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.