Zarejestruj się

Aby zapisać się do bazy wypełnij poniższą ankietę, następnie umów się na pierwszą wizytę w ośrodku.

Procedura rejestracji wymaga, aby Ochotnik zapoznał się z poniższymi informacjami ogólnymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dermscan Poland Sp. z o.o. informuje:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest Dermscan Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Matuszewskiego 12, KRS 0000308843.
2.    We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Dermscan Poland Sp. z o.o. można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iodo@dermscan.pl
3.    Wszystkie dane osobowe, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, pozyskiwane są wyłącznie z informacji, które Pan/Pani podaje Dermscan Poland Sp. z o.o. wyrażając chęć udziału w badaniach.
4.    Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu realizacji badania.
5.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zawartej z Panem/ Panią umowy, w szczególności w celach podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy szczególne tego wymagają.
6.    W celu wykonania badań tworzymy Pana/Pani dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia, mogą się tam znaleźć również informacje o Pana/Pani leczeniu, alergiach, nałogach, chorobach skórnych.
7.    Dermscan Poland Sp. z o.o. dba o poufność Pana/Pani danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji jako przedsiębiorcy, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom leczniczym, współpracującym z Dermscan Poland Sp. z o.o. w celu realizacji badań oraz dostawcom usług informatycznych, księgowych, prawnych i archiwizacyjnych.
8.    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres powyżej 10 lat w zależności od typu badania, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Klinicznych.
9.    Żadne dane nie będą przekazywane ani przechowywane w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10.    Dermscan Poland Sp. z o.o. może kierować do Pana/Pani komunikację marketingową dotyczącą prowadzonych badań w celu rekrutacji (propozycję nowych badań) lub przypomnieniu o umówionej wizycie. W tym celu może zostać wykorzystany Pan/Pani adres e-mail lub/oraz numer telefonu.
11.    Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innych administratorów, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani,  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Osoba, która dokona rejestracji elektronicznej przed zapisaniem na badanie kosmetyczne musi osobiście stawić się w siedzibie firmy DERMSCAN POLAND.

Po zapoznaniu się powyższymi informacjami, jeśli chcą Państwo kontynuować proces rejestracji, prosimy o zaznaczenie poniższych pól oraz kliknięcie na przycisk „Kontynuacja rejestracji”

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką Prywatności Eurofins-Dermscan Poland Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu zgłoszenia się do bazy ochotników.

* Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem obowiązującym w Eurofins-Dermscan Poland Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku.